Cosmetische contactlenzen

Bifocale- en multifocale contactlenzen

Bijna iedereen die contactlenzen draagt is daartoe overgestapt omdat, in de meeste gevallen, de bril niet effectief genoeg was of omdat een bril niet gewenst was. Zit u nu in de leeftijdsgroep van 40 tot 45 jaar dan krijgen de meeste van u leesklachten. Waarom zou u nu over de contactlenzen een leesbrilletje gaan dragen als u destijds heeft gekozen om juist géén bril te dragen? Tegenwoordig worden specifiek voor dit probleem contactlenzen gemaakt. Bifocale en multifocale contactlenzen kunnen zowel in vormstabiele contactlenzen als in zachte contactlenzen gemaakt worden.  Met bifocale contactlenzen kunt u in de verte zien en op een vaste afstand dichtbij. Met multifocale contactlenzen heeft u meerdere afstanden waarop u scherp kunt zien, dus b.v. leesafstand computerafstand en veraf.